Gimnazjum to etap nauki trwający trzy lata. Do programu nauczania wprowadzane są wówczas kolejne przedmioty, których podstawy uczniowie nabyli w szkole podstawowej. W planie zajęć znajdą się więc fizyka, biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie oraz drugi język obcy.

Obecnie przyszłość Gimnazjów wprowadzonych jako oddzielny etap edukacji 1 września 1999 r., stoi pod znakiem zapytania, bowiem jednym z punktów programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości jest ich zniesienie.

Ten etap edukacji kończy Egzamin Gimnazjalny, punkty z którego stanowią jednocześnie punktację na liście kandydatów przyjętych do szkół średnich.

Kontakt z nami

Gaue sp.z.o.o, Mikołajska 123/12

(12) 22 33 123 45 6

redakcja@gaue.info

Back to Top