Godziny nadprogramowe

By: admin

Gdy zaistnieje taka konieczność, nauczyciel może dostać godziny nadprogramowe do przeprowadzenia z uczniami. Mogą to być godziny dodatkowe, zastępstwa, zajęcia wyrównawcze. Zgodnie z art. 35 liczna godzin nie może przekraczać połowy pensum. Za godziny przysługuje określona stawka wyliczana na podstawie stałego przysługującego pensum. Warto pamiętać, że godzin dodatkowych może odmówić osoba będąca w ciąży czy osoba wychowująca dziecko do czwartego roku życia.

Kontakt z nami

Gaue sp.z.o.o, Mikołajska 123/12

(12) 22 33 123 45 6

redakcja@gaue.info

Back to Top