Egzamin zawodowy – czego się spodziewać?

By: admin

Egzamin zawodowy odbywa się w dwóch etapach.

Część pierwsza to trwający 60 minut test wiedzy, obejmujący pytania zamknięte jednokrotnego wyboru. Uczniowie muszą wybrać spośród czterech odpowiedzi. Egzamin można również zdawać za pomocą komputera.

Część druga to egzamin praktyczny. Odbywa się on na stanowiskach egzaminacyjnych, przygotowywanych przed egzaminem przed zdających. Na wykonanie zadania zapisanego na arkuszu egzaminacyjnym zdający ma od 120 do 240 minut w zależności od kierunku kształcenia.

Kontakt z nami

Gaue sp.z.o.o, Mikołajska 123/12

(12) 22 33 123 45 6

redakcja@gaue.info

Back to Top