Możliwości, jakie daje coaching

By: admin

Organizowaniem kursu coachingu w Krakowie zajmuje się www.wszechnica.uj.pl . Czy warto brać w nich udział?

Coaching to stosunkowo nowa dziedzina wiedzy i działalności praktycznej. Kurs coachingu przygotowuje do wykonywania zawodu coacha lub wyposaża go w nowe umiejętności. Zadaniem coacha jest udzielenie pomocy każdej osobie, która się do niego zgłosi, w ugruntowaniu poczucia własnej tożsamości i odzyskaniu kontaktu z własnymi potrzebami i uczuciami. O wiele ważniejsze jest jednak określenie przez klienta skonkretyzowanych celów, jakie pragnie od osiągnąć. Kurs coachingu umożliwia lepsze orientowanie się na płaszczyźnie relacji międzyludzkich, których odpowiednie kształtowanie jest bardzo istotne na linii stosunków klient – coach. Odbycie tego szkolenia pozwala również na bardziej prawidłowe formułowanie pytań oraz fachowe naprowadzanie klienta na właściwe odpowiedzi.

Kurs coachingu przygotowuje do wykonywania zawodu coacha.

Czy zatem warto odbyć kurs coachingu? Z pewnością tak, jeśli chcemy poszerzyć zakres swoich kompetencji praktycznych, bazujących na solidnych podwalinach wiedzy teoretycznej. Uzyskane umiejętności z powodzeniem będziemy mogli zastosować w codziennej pracy, ciesząc się wzrastającym zaufaniem zarówno naszych dotychczasowych, jak i nowych klientów. Stały rozwój stanowi gwarancję sukcesów zawodowych.

Kontakt z nami

Gaue sp.z.o.o, Mikołajska 123/12

(12) 22 33 123 45 6

redakcja@gaue.info

Back to Top