W Polsce edukacja w obrębie studiów wyższych odbywa się zgodnie z Deklaracją Bolońską, czyli ten etap edukacji również podzielony jest na podetapy. Wyjątek w tym zakresie stanowią studia medyczne i prawnicze.

Studia Licencjackie lub Inżynierskie

Jest to pierwsze etap edukacji na poziomie szkoły wyższej. O zakwalifikowaniu się do tego etapu decydują wyniki matur z poszczególnych przedmiotów. Wyjątkiem są szkoły artystyczne, które sprawdzają jeszcze na egzaminach wstępnych, talent kandydatów. Studia licencjackie lub inżynierskie mają przygotować studentów do wykonywania obranego przez nich zawodu. Kończy je egzamin licencjacki, w zależności od uczelni związany z napisaniem pracy końcowej lub podejściem do egzaminu obejmującego materiał minionych lat. Studia licencjackie trwają 3 lata, zaś inżynierskie 3,5 roku.

Studia magisterskie

Co do zasady są to dwuletnie studia uzupełniające wiedzę zdobytą podczas studiów licencjackich. Podstawą do zakwalifikowania się na studia magisterskie są wyniki z egzaminów licencjackich, ocena z poprzedniego etapu studiów oraz na niektórych uczelniach – rozmowa kwalifikacyjna. Aby podjąć studia magisterskie na danym kierunku nie jest wymagany licencjat z tego kierunku,listę licencjatów honorowanych podczas przyjęć na studia magisterskie, uczelnie publikują co roku.

Kontakt z nami

Gaue sp.z.o.o, Mikołajska 123/12

(12) 22 33 123 45 6

redakcja@gaue.info

Back to Top