Na etapie edukacji średniej uczniowie mogą trafić do jednego z kilku rodzajów szkół:

Szkoła zawodowa

Jest to trwająca dwa lata szkoła, której głównym zadaniem jest przygotowanie ucznia do zawodu zgodnego z profilem szkoły. Szkołę kończy egzamin zawodowy. Przedmioty rozpoczęte w Gimnazjum są kontynuowane, ale główny nacisk kładzie się na umiejętności zawodowe.

Technikum

Technikum to typ szkoły średniej, który przygotowuje uczniów do matury i ewentualnych studiów wyższych, dając im jednocześnie możliwość wykonywania zawodu po ukończeniu szkoły. Uczniowie tego typu szkół obok kontynuacji przedmiotów ogólnokształcących, w programie mają również szereg przedmiotów zgodnych z profilem ich szkoły. Ten etap edukacji kończy Egzamin Maturalny oraz egzamin dopuszczający od uprawiania danego zawodu.

Liceum Ogólnokształcące

Typ szkoły przygotowujący stricte do Studiów Wyższych. Uczniowie kończąc szkołę nie mają uprawnień do wykonywania żadnego zawodu. W programie tego typu szkół nacisk kładzie się na przedmioty ogólnokształcące, z czego uczniowie sami wybierają, które z nich realizowane będą na rozszerzonym poziomie. Liceum Ogólnokształcące kończy egzamin dojrzałości.

Kontakt z nami

Gaue sp.z.o.o, Mikołajska 123/12

(12) 22 33 123 45 6

redakcja@gaue.info

Back to Top